Зареждам...

     Има неща в живота, които ни тревожат. Бихме искали да ни се случи нещо ново, но не правим нищо по-различно от вчера. Имаме конфликти с околните, а всъщност не знаем как да разрешим конфликтите вътре в себе си. Загрижени сме за близките си и хората в нужда, но дали се грижим за собствените си потребности, а дали ги знаем какви са те? И как очакваме някой да ни помогне, когато отоворите са в самите нас?

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността. Тя цели да допринесе за общото ни усещане за благополучие и за способността ни да овладяваме живота си по-ефективно като по този начин повлиява положително нашето душевно и физическо здраве. 

Животът, който живеем повлиява на това, което става с нашата личност и поведение. Трудните и травматични събития в нашия живот (минал или настоящ) понякога нарушават нашите отношения и умения за справяне. Терапията изследва тези събития, за да разберем как те са ни повлияли. Тя открива начините, чрез които можем да ги превърнем от блокираща живота ни травма в опит, от който сме се научили да се справяме по-добре.